Döva möss fick hörseln tillbaka

Forskare har lyckats få möss som föddes döva att höra. Det har man gjort med hjälp av genterapi.

Svårigheten har tidigare varit att komma åt cellerna i innerörat med de nya generna, men här har forskarna gjort ett genombrott.

Med reparerande gener på rätt plats började de små flimmerhåren i örat växa igen. Håren gör det möjligt att uppfatta ljud.

Forskarna fick dessa möss som föddes döva att till och med kunna höra en viskning.

Det gällde dock att föra in generna väldigt tidigt efter att mössen föddes. Redan tio dagar efter födseln hade nämligen genterapin ingen effekt.

Även om forskningen är gjord på möss ger den ändå hopp för framtiden. Genetiska hörselskador beräknas påverka 250 miljoner människor världen över.

Referens: L. D. Landegger et al. "A synthetic AAV vector enables safe and efficient gene transfer to the mammalian inner ear" DOI: 10.1038/nbt.3781

Referens: B. Pan et al. "Gene therapy restores auditory and vestibular function in a mouse model of Usher syndrome type IC" DOI: 10.1038/nbt.3801