Gummit i konstgräsplaner

Mäter utsläpp från konstgräsplaner

1:15 min

Ny forskning visar att vatten som rinner från konstgräsplaner inte innehåller för höga värden av metaller som zink, kadmium och krom.

Simon Magnusson är industridoktorand på Luleå tekniska universitet och har mätt vattenkvaliten vid konstgräsplaner.

-När det regnar letar sig vatten ner i marken under konstgräset och det vattnet har jag undersökt. Det jag gjort som är lite speciellt är att jag installerat en mätutrustning som ligger i konstgräsplanen, säger han.

Simon Magnusson har undersökt vattenkvaliteten i det vatten som rinner bort från två olika typer av konstgräsplaner.

Den ena konstgrästypen är med gummigranulat från återvunna däck och den andra med nyproducerat gummigranulat, så kallat epdm.

Han har analyserat vattnet och mätt metaller som zink, kadmium, koppar och krom.

Det går inte att se några jättetydliga skillnader i kvalitet på vattnet från de två olika planerna, säger han, och det han mätt ligger under de riktvärden som finns för dagvatten.

-Av de ämnen jag tittat på, metaller och organiska ämnen, så har jag inte hittat något som sticker ut. Ingenting som ligger över riktvärden, där det finns riktvärden, säger Simon Magnusson.