Slarv med personalliggare på byggarbetsplatser

2:19 min

Stora byggföretag och många kommuner i landet slarvar med att hålla personalliggare på byggarbetsplatser. Det visar Skatteverkets kontroller.

Sedan ett år tillbaka är det lag på att ha en elektronisk personalliggare vid byggarbetsplatser och nu skärper Skatteverket kontrollerna i jakt på att komma åt bland annat svartarbete.

Under 2016 genomförde Skatteverket omkring 12 000 kontroller vid byggarbetsplatser runt om i landet. Det visade sig att förutom stora byggföretag fanns både kommuner och landsting bland de offentliga aktörer som slarvat med att införa elektroniska personalliggare. I liggarna ska alla som jobbar under ett arbetspass på bygget registreras.

Att så många stora byggentreprenörer och byggherrar inte tar sitt ansvar och följer den nya lagen är anmärkningsvärt, menar Conny Svensson, som är projektledare för Skatteverkets kontrollverksamhet.

– Lagstiftningen tar sikte på att skapa sund konkurrens på lika villkor inom byggbranschen och här måste alla bidra. Det är inte bara vi på Skatteverket som ska kunna bemästra problemen som finns genom kontroller, utan här måste vi hjälpas åt allihop. En förutsättning för detta är att det finns en personalliggare på plats, säger han.

Men Conny Svensson vill inte berätta exakt vilka av landets stora byggaktörer det är som har fastnat i kontrollerna.

– Jag vill inte gå in på det, men jag tror att det är allmänt känt vilka de allra största byggföretagen är runt om i landet.

För att ge byggbranschen en chans att anpassa sig till den nya lagen om personalliggare så utfärdade Skatteverket inga kontrollavgifter alls under det första halvåret 2016. Man ville hålla en mjukare linje.

Men trots att myndigheten även under hösten tog en viss hänsyn till att lagen var ny så fick ändå var tionde byggarbetsplats och var sjunde entreprenör som kontrollerades under årets sista fyra månader betala en avgift.

Inom ramen för kontrollerna har Skatteverket också försökt att identifiera byggarbetsplatser som inte ens anmälts till myndigheten. En sådan oanmäld byggarbetsplats i kommunal regi hittades i Karlstad.

– Vi glömde helt enkelt att anmäla det till Skatteverket, säger Håkan Eriksson som är trafik- och gatuchef i Karlstads kommun.

Men enligt honom var det rent slarv och några fler oanmälda byggen som kommunen ansvarar för finns inte, berättar han.

– Vi har kollat alla projekt som vi har igång, säger Håkan Eriksson.

Enligt Conny Svensson på Skatteverket finns det en generell vilja inom byggbranschen att göra rätt. Men för att hitta de som ändå försöker kringgå lagen kommer man under 2017 att skärpa kontrollerna och fokusera på just oanmälda byggen.

– Framför allt ska vi lägga mycket vikt vid att hitta de byggarbetsplatser som man har låtit bli att anmäla till Skatteverket. Byggen som har, om man får lov att uttrycka det, valt att undgå radarn, säger han.