Skyddsombud larmar om allt sämre arbetsmiljö inom vården

2:10 min

Antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket har fördubblats på tio år och på Arbetsmiljöverket säger man att myndighetens mandat inte räcker till för att lösa problemen.

Akutmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är en av de avdelningar där skyddsombuden har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket på grund av brister i arbetsmiljön. Läget beskrivs som mycket allvarligt.

– Det är som krigssjukvård vi får göra det vi kan hela tiden och nu är det nära bristningsgränsen. Det är många som uppvisar stressymptom, de blir ledsna, börjar gråta under arbetspasset, ont i huvudet, lite minnessvårigheter. Klara stressymptom helt enkelt säger Monika Djurner, huvudskyddsombud på Sahlgrenskas universitetssjukhuset.

Det handlar om stängda vårdplatser och brist på personal som pressar de som är kvar till det yttersta. Samtidigt som larmrapporterna kommer allt tätare om långa väntetider och patienter blir liggande i flera dygn på akuten i väntan på en vårdplats. Problemen som finns i sjukvården blir allt svårare att komma tillrätta med menar Inger Högstedt, inspektör på arbetsmiljöverket i Region Väst.

– Jag upplever att problematiken har blivit svårare. Arbetsmiljöfrågorna har blivit mer svårhanterliga, säger Inger Högstedt på Arbetsmiljöverket.

På 10 år har anmälningarna från skyddsombuden till Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön inom sektorn vård och omsorg i landet fördubblats. Från 67 stycken 2006 till drygt 140 stycken 2016 enligt statistik från Arbetsmiljöverket.

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket, de så kallade 6 6:a anmälningarna, görs av skyddsombuden när problemen upplevs så allvarliga att man inte lyckats lösa dem lokalt på arbetsplatsen. Oftast handlar det om en obalans mellan krav och resurser som bottnar i att det är svårt att rekrytera sjukvårdspersonal.

Och det här gör Arbetsmiljöverkets krav tandlösa eftersom myndigheten inte kan ställa några krav på resurser säger Per Johansson enhetschef på Arbetsmiljöverket Region Väst.

– Effekterna av våra krav löser inte arbetsmiljöproblematiken på ett bra sätt.

Vad tänker du om det?

– Det är någon annan som får lösa det här än arbetsmiljöverket. Sen måste vi se till att de som jobbar och sliter i det här klarar det ändå. De får inte bli sjuka, säger Per Johansson, enhetschef på Arbetsmiljöverket Region Väst.