Stor försäljning av miljöfarligt glyfosat

Mängden glyfosat, som används för att ta bort ogräs, ökar i försäljning. Ogräsmedel skadar dricksvattnet och därför vill Kemikalieinspektionen förbjuda privatpersoner att använda medel som innehåller glyfosat som ingår i bland annat Round Up.

- Jag tycker inte att man ska förbjuda det, istället borde man införa en lagstiftning där man på förpackningen talar om hur det ska användas. Då löser man problemet, säger Sven Björkenbaum på Växtvaruhuset i Östersund.