Färre asylsökande väntas komma

0:47 min

34 700 asylsökande människor väntas komma till Sverige i år, enligt Migrationsverkets nya flyktingprognos. Det är en minskning jämfört med hur läget bedömdes i höstas.

För 2017 räknade Migrationsverket i sin prognos från oktober med 36 700 asylsökande. 

Samtidigt är osäkerheten stor och verket anger därför ett spann på mellan 25 000 och 45 000 personer.

Sedan våren 2016 har antalet människor som söker sig till Sverige på runt 400–600 per vecka. Det är de lägsta siffrorna på fem år.

Den största orsaken till minskningen är att möjligheten att ta sig in i – och resa vidare genom Europa kraftigt begränsats.

Prognosen för nästa är på 35 000 personer, vilket är 5 000 färre än i oktoberprognosen. Fler väntas också återvända till sina hemländer.

Enligt Migrationsverket kommer antalet ensamkommande barn att vara oförändrat i år och nästa år – antalet kommer ligga på 2 400 och 2 900 2018.

Samtidigt efterlyser myndigheten mer pengar. Det saknas cirka 1,3 miljarder kronor för att verket ska "kunna efterleva gällande lagar och förordningar". Det handlar om anslaget för ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting inklusive bostäder för asylsökande.