Forskare följer upp effekter av klimatlagar

1:40 min

Flera europeiska länder har infört klimatlagar. Sverige ska snart få en egen. Nu ska forskare i Luleå undersöka om lagar är ett effektivt sätt att minska klimatförändringar.

Simon Matti, statsvetare vid Luleå tekniska universitet, är en av de forskare som nu ska studera om klimatlagstiftning verkligen fungerar för att få ner utsläppen av växthusgaser. 

Forskningen är högaktuell när nu även Sverige är på väg att få en klimatlag som ska ställa krav på regeringen.

– Ja, det finns ju faktiskt väldigt lite forskning som just följer upp effekten av vad klimatlagstiftning blivit och om det ens är möjligt att se några effekter, säger han. 

Men det finns det stora skillnader mellan klimatlagstiftningen i de olika europeiska länderna.

Det svenska lagförslaget skiljer sig till exempel från det brittiska, eftersom man i Storbritannien valt att ha med de siffersatta utsläppsminskningarna i lagen.

Enligt Simon Matti gör det att den ställer högre krav på regeringen att uppnå målen. Han ser därför en risk för att den svenska klimatlagen inte blir så effektiv.

– Om man inte har en lagreglerad målsättning med klimatarbetet där det i lagtext står att det är hit vi ska då finns det ju i alla fall en risk för att en ny sammansättning i riksdagen ändrar målsättningarna, och att vi inte kommer framåt i klimatarbetet därför vi får en ny politisk majoritet.

Eva Svedling, statssekreterare hos klimatminister Isabella Lövin, menar dock att den svenska klimatlagen istället ger utrymme för att ytterligare skärpa miljömålen:

– Det här är ju miniminivåer som man sätter som man sedan kan skärpa när man ser behov av att ytterligare skärpa för att nå de utsläppsminskningar som behövs.