Kungsörnar kan stoppa vindkraftsutbyggnad i Sollefteå

Naturvårdsverket menar att de planerade vindkraftsparkerna vid Fängsjön och Storsjöhöjden norr om Sollefteå borde stoppas. Det för att kungsörnar häckar i området.

I ett brev till Mark- och miljööverdomstolen påpekar myndigheten att det att det finns kungsörn i området som därmed kan få svårt att häcka.

Också att vindkraftparken kraftigt försvårar för en sameby i närheten och renarnas vinterbete

Mark- och miljödomstolens dom i somras gav klartecken till sammanlagt 98 verk, dock inte de 32 som planerats på Storsjöhöjden.