Risk för kollektivt självmord bland ensamkommande

2:12 min

Nätverket "Vi står inte ut" varnar för att självmord bland ensamkommande barn och ungdomar kommer att öka. På sociala medier pratar ungdomar om självmordsplaner och uppmanar varandra att ta livet av sig tillsammans.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg ser allvarligt på situationen.

– Det jag har reagerat på nu är att jag i går fick en skrivelse från socialsekreterare, och andra i ett nätverk, som beskriver att det nu finns misstanke om organiserade självmord bland ensamkommande barn. Det är otroligt allvarliga uppgifter.

– Vi har också i dialog med barn och unga tidigare sett att det har funnits självskadebeteende och suicidtankar. Och det här understryker allvaret att omedelbart se till att det finns ett bättre stöd på plats för dem som möter de här barnen som nu har de här tankarna. Vi har också sett fullbordade självmord bland asylsökande barn. Det är oerhört allvarligt, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har nu kallat ansvariga myndigheter till sig. Migrationsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och omsorg, IVO ska ha ett möte i nästa vecka.

I helgen var det en ensamkommande ung kille i Trollhättan som tog sitt liv, och under det senaste halvåret vet man fem ensamkommande ungdomar som begått självmord. 

Det finns ingen samlad statistik på hur många ensamkommande ungdomar och barn som har tagit livet av sig eftersom dom som inte har fått uppehållstillstånd heller inte har något svenskt personnummer.

Ekot har tagit del av bilder från sociala medier, där ensamkommande pratar om självmord.

Flera säger att de vill ta livet av sig och några uppmanar andra att organisera sig så att de kan göra det tillsammans.

Julia Tiberg är med i nätverket "Vi står inte ut". Hon arbetar som psykolog på kris- och traumamottagningen i Borlänge och möter många ensamkommande som mår mycket dåligt.

Hon har också kontakt med andra enheter över landet och många har märkt en förändring under senare tid hur ungdomarna pratar om självmord.

– Den situationen vi har kunnat konstatera bland ensamkommande den senaste tiden är att man i slutna forum på internet triggar varandra att ta sina liv, att man söker upp personer för att begå kollektiva självmord. Att man lägger upp planer kring tillvägagångssätt, att man spekulerar i vem som är den nästa som kommer att ta sitt liv. Att personer lägger ut bilder på sig själv och skriver att jag kommer att vara den nästa som ta sitt liv.

– Man ser det som en moralisk handling, som ett sätt att hjälpa hela gruppen för att man ska göra ändringar i den pågående politiken, säger Julia Tiberg, psykolog på kris- och traumamottagningen i Borlänge.