Över en miljon till förorenade sågverkstomten i Vall

Äntligen har länsstyrelsen fått pengar för att undersöka den förorenade sågverkstomten vid Södervägs brädgård i Vall.

Det är SGU - Statens Geologiska Undersökningar, som ska börja undersöka marken där virke impregnerats sedan mitten av 50-talet. Grundvattnet är förorenat och det har länge tvistats om vem som ska betala för saneringen.

Det är nu Naturvårdsverket som nu skjutit till nära 1,4 miljoner för den undersökning som beräknas pågå under två år.

Men det kommer ta flera år att sanera marken, säger Ulf Lavergren, som är handläggare på länsstyrelsen.