Bankernas marginaler rekordhöga

1:44 min

Bankerna fortsätter att öka sina intäkter på bolån. Räntemarginalerna ligger nu på en rekordhög nivå.

– Det är de högsta bruttomarginalerna sedan vi började räkna på det här år 2002. De är på en all time high-nivå nu, säger Henrik Larsson.

De fyra svenska storbankerna gjorde tillsammans en rörelsevinst på drygt 100 miljarder kronor förra året. Bolånen och de räntemarginaler som kunderna får betala är del av förklaringen till att bankerna gör sådana enorma vinster.

Räntemarginalen är samma sak som skillnaden mellan den ränta som bolånekunderna får betala och bankernas egen kostnad för upplåningen.

Och enligt Finansinspektionens senaste siffror över snittet hos de olika bolåneinstituteten ligger den marginalen nu på 1,73 procent för nya lån med tre månaders bindningstid. Det innebär att bankernas bruttovinst blir 17 300 kronor per år på varje utlånad miljon.

– Dels har bankerna fått ökade kostnader genom ökade kapitaltäckningskrav. Men vi ser att bankerna har ökat marginalerna ytterligare och som vi inte ser någon logisk förklaring till, säger Finansinspektionens analytiker Henrik Larsson.

Swedbanks chef för privatmarknad, Johan Engström, förklarar marginalökningarna så här.

– Vi har tagit höjd för de avgifter och de krav på kapital som vi har fått, och det är det vi har utgått från i vår prissättning.

– Det man ska göra som bolånetagare är att ha koll på sina räntor, att man får de rabatter man har rätt till och med jämna mellanrum även se över vilken långivare man har, säger statliga bolåneinstitutet SBAB:s chefsekonom Tor Borg.