Lugnande besked om glasbruksområden

0:51 min

Att vara bosatt nära ett glasbruksområde förknippas med en del hälsorisker. Men riskerna verkar inte vara så stora som många har befarat, enligt en ny studie.

En delstudie om hälsoläget i Glasriket har i dagarna lämnats till Naturvårdsverket och Ingela Helmfrid vid Linköpings universitet, som har lett den, ger lugnande besked till de som eventuellt har varit oroliga.

Delstudien konstaterar att det inte finns några stora halter av metaller i blodet hos de berörda.

600 personer har ingått i studien, merparten boende i Nybro och Emmaboda kommun.

Texten uppdateras.