Ryska kvinnorättsgrupper protesterar mot familjevåld

2:31 min

Lagen som avkriminaliserar våld i familjen i Ryssland är antagen. I helgen planerar kvinnorrättsgrupper en ny protest mot lagen och för bättre skydd för misshandlade kvinnor.

– Självklart måste vi visa motstånd mot detta, i Ryssland har problemet blivit mycket värre, säger Alexandra Voskresenskaja, juridikstuderande och organisatör bakom gruppen Stoppa våld i familjen.

Beräkningar visar att minst 10 000 kvinnor dödas varje år i Ryssland i nära relationer. Det är en dödad kvinna var fyrtionde minut. 

Enligt lagen är misshandel som inte leder till sjukhusvård eller brutna ben inte brottsligt. Istället kallas det en förseelse som kan ge böter – eller fängelse för den som inte betalar sina böter.

Den misshandlade måste själv driva sitt fall och lägga fram bevis i den administrativa domstolen, utan stöd från advokat.

Ända sedan det ryska parlamentet i januari började rösta om lagen har kvinnorättsgruppen begärt demonstrationstillstånd. Tre gånger har de nekats tillstånd och för varje gång erbjudits en ny plats längre från centrum.

På söndag hoppas de få tillstånd att demonstrera i en liten park, som heter Guideparken i den större Sokolnikiparken i Moskvas utkant.

Lagen har röstats igenom utan större motstånd i duman tre gånger och i tisdags skrevs den under av presidenten Vladimir Putin. Men aktivisterna ger inte upp. Deras protester handlar inte bara om att lagen måste ändras utan även om att nya lagar som ger stöd till misshandlade kvinnor bör införas. Sådan lagstiftning finns i alla europeiska länder utom tre i dag:

– Det vi gör innebär att människor talar mer öppet, tabut är brutet, säger 21-åriga Alexandra Voskresenskaja.

Hon hävdar att inte ens i hennes generation är alla helt emot den lag som underlättar för hustrumisshandlaren:

– Till och med i min generation finns rätt många som stöder lagen, för de tycker att misshandel i familjen är normalt då mannen är familjens överhuvud och han har rätt att slå sin fru. Sedan spelar kyrkans inflytande över politiken här en roll för varför vi fortsätter ha traditionella och patriarkala strukturer, säger hon.

I den populära dagstidningen Komsomolskaja Pravdas vetenskapssektion hävdades på fullt allvar i samband med att lagen antogs, att det finns en fördel för kvinnor med våldsamma män:

"Nya vetenskapliga studier visar att kvinnor med våldsamma män har anledning att vara stolta över sina blåmärken. Biologer säger att misshandlade kvinnor har en värdefull fördel: de föder oftare pojkar ".