Företagarenkät i Sandviken

Företagarföreningen i Sandviken och kommunens näringslivsbolag har gjort en enkät bland föreningens medlemmar. Den visar bland annat att internet och e-post är mer vanligt än underökarna trodde och att mer än 80 procent av Företagarföreningens medlemmar arbetar enbart på den lokala eller regionala marknaden. Detta gör dem mycket sårbara, säger näringslivsbolagets chef Michael Norell. Under hösten ska resten av Sandvikens småföretag - cirka 400 stycken utfrågas.