Kronoberg

Så tar de fram innovativa företagsidéer

2:14 min

Lönsamheten i länet är lägre än genomsnittet. Företagsfabriken i Växjö har i uppgift att ta fram nya innovativa lösningar för att förbättra läget och företaget Plym projekt tycker att det är viktigt att testa olika idéer.

Jeanette Johansson är rådgivare och kommunikatör på Företagsfabriken. Hon säger att de ger företagen rådet att inte satsa på det som inte ger pengar.

– Vi har metoder och verktyg som leder till högre lönsamhet och framgång.

Hon påpekar att det finns många sätt att jobba för en bättre miljö för företagare. Ett sätt, menar hon, är att på nationellt plan underlätta med regler, lagar och avgifter.

– Men också att se till att företag delar med sig av sina erfarenheter. Sådant kunskapsutbyte leder till utveckling, innovation och nytänkande som skapar marknad och intäkter.

Louise Plym driver Plym projekt och känner inte igen sig i att lönsamheten skulle vara lägre. 

 – Vi har inte upplevt det inom vårt företag, säger hon.

Vad gör ni för att lyckas?

– Vi kan koppla ihop efterfrågan och behov med kvalitéer och talanger som vi ser i människor.

Isabell Ternemo arbetar även hon på Plym projekt, men som kommunikatör.

Hur gör ni för att skapa nya idéer?

 – En sak som vi tycker är viktigt att ha i åtanke är att man måste våga misslyckas och prova sig fram. Man måste testa olika idéer och om en idé inte lyckas då går man vidare till nästa idé, säger hon.