Positiv start för Karlstads rekordstora värmesatsning

7:58 min

För snart två år sedan invigdes Karlstads nya kraftvärmeverk på Heden, kommunens största investering någonsin. Mildväder och låga elpriser har påverkat resultatet negativt, men bygget blev billigare än väntat och Karlstads utsläpp av koldioxid har minskat kraftigt.

Karlstads Energis vd Mats Preger är nöjd med hur det har gått för anläggningen hittills.

– Det har faktiskt gått bättre än vad jag hade trott. Det känns otroligt bra att vi har kommit så här långt. Det brukar normalt sett vara igångkörningsproblem när man tar en så här avancerad processanläggning i drift, säger han till P4 Värmland.

Kraftvärmeverket invigdes våren 2015 och var budgeterat till drygt en miljard kronor. Men slutnotan blev lägre, 872 miljoner.

Det är det mest effektiva och tekniskt avancerade kraftvärmeverk som har byggts i Sverige, enligt Mats Preger. Det eldas med biobränsle, närmare bestämt flis från resten av Värmland.

Exakta siffror på hur det nya kraftvärmeverket har gått ekonomiskt finns inte, men räknat på hela värmeverksamheten nådde Karlstads energi inte sitt resultatmål 2015 på grund av mildväder och låga elpriser.

2016 ser man ut att komma närmare målet på plus 100 miljoner kronor, enligt det kommunala elbolagets prognoser.

Satsningen på kraftvärmeverket har betydelse för hela Värmland, enligt Mats Preger.

– Det har det givetvis, eftersom vi köper biobränsle från regionen. Vi köper pinnar som är över från avverkningen för en bra bit över 100 miljoner kronor per år, så det skapar ju sysselsättning både i avverknings- och transportledet. Men den största vinsten är den globala vinsten för klimatet.

Och den förändring som har skett på längre sikt är total. När Mats Preger började jobba på Karlstads Energi på 1980-talet var värmeproduktionen helt oljeberoende. Numera, med det nya fjärrvärmeverket, är den vid normal drift helt fri från fossila bränslen.

– Jag är är väldigt glad att vi hamnade här, för det var inte meningen från början. När jag började här för 30 år sen var inte biobränsle ett gångbart system, det var alldeles för dyrbart. Det fanns inte de stödstyrsystem från statsmakterna för att satsa på biobränsle. Då var det fossila bränslen som gällde. Jag är jätteglad att vi inte hann bygga en anläggning för kol eller olja istället, utan att vi fick in de här bränslena som är för framtiden, säger Mats Preger.

2016 producerade det nya kraftvärmeverket 373 gigawattimmar värme, det motsvarar ungefär 25000 lägenheters uppvärmning. Produktionen av el var 120 gigawattimmar el, vilket grovt räknat kan översättas till behovet för 40 000 lägenheter. Året innan var det något lägre.

Produktionen av fjärrvärme har varit lägre än budgeterat, bland annat beroende på mildvädret.

– Får vi ett normalt år temperaturmässigt, då får vi en bättre produktion och en ännu bättre lönsamhet.

Så ni hoppas på en riktig köldknäpp nu framöver?

– Nej, lagom är bäst brukar jag säga. Alltför kallt är inte heller bra, säger Mats Preger, och syftar på att man vid extrem kyla kan tvingas köra igång reservanläggningar som eldas med olja.