Malmö

Få anmäler könsstympning

5:40 min

Socialstyrelsen bedömer att det handlar om 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som könsstympats. Det finns inga siffror för enbart Malmö, men det är få som anmäls.

I Malmö har man i flera år arbetat med frågan och nu finns planer på att utveckla arbetet ännu mer.

– Frågan kommer inte upp så mycket, och det är för att det kommer in så få anmälningar. Om det händer så tror vi att det händer utomlands, och det händer ju bara en gång, säger Margot Olsson, Malmö stads kvinnofridssamordnare.

Men det kommer hit flickor som har besvär av en könsstympning, och då kan vi hjälpa dem så att de slipper ha ont och kan ha ett bra sexliv och föda barn.

Tidigare i veckan anordnades en kunskapshöjande konferens i Göteborg om könsstympning av flickor och kvinnor, där anställda på bland annat myndigheter, socialtjänst och skolhälsovård samlades för att ta del av information och diskutera ämnet.

– Socialstyrelsen bedömer att det handlar om 38 000 flickor och kvinnor i Sverige. Det finns inga siffror för enbart Malmö.

– För de som berättar finns det hjälp att få, man kan få hjälp på ungdomsmottagningen och på Kvinnokliniken kan man få hjälp att öppna upp. På Mosaikskolan, dit många nyanlända kommer, frågar vi alltid elever från de länder där man känner till att det förekommer.

Vad mer kan göras?

– Resurser har att göra med hur många man ser. Så länge man inte får några anmälningar, så gör man inte så mycket. Men uppmärksammar man fler så får man göra mer, säger Margot Olsson.

Sedan 1 juli 1982 är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet i Sverige, och sedan 1999 är det förbjudet var det än sker för svenska flickor.