Honungsmärkningen – huvudfråga på internationell biodlarkonferens

1:39 min

I helgen samlas biodlare från när och fjärran i Nyköping, där bland annat problemen med honungsmärkning och honungsförfalskningen kommer tas upp.

– VI har en nästan löjlig märkning i dag på utländsk honung. Den ska vara märkt med antingen Honung producerad i EU eller Honung producerad utanför EU, är det sedan en blandning är det bägge delarna... och ja, var ska man annars producera honungen om inte i världen? På månen? frågar sig Thomas Dahl, vice ordförande för biodlingsföretagarna.

Nu har binas enorma betydelse för pollineringen alltmer uppmärksammats. Har vi inga bin som pollinerar får vi heller ingen frukt i våra fruktodlingar.

Under 2016 genomförde EU tester som visade att 20 procent av all honung har någon form av defekt. Det är dessutom den femte mest förfalskade produkten i världen.

– Man driver med konsumenten för om man ser det ur ett konsumentperspektiv har man ju faktiskt rätt att veta vad man köper i dag, och det fungerar ju på andra livsmedel.

Årets Yrkesbiodlarkonferens kommer alltså fokusera på honung, och ta upp frågor som honungsmärkning och honungsförfalskning.

Dessutom finns Jordbruksverket på plats för att berätta om det nationella honungsprogrammet.

– Jordbruksverket ansvarar för bihälsofrågor, de formella delarna vad gäller lagar, paragrafer och föreskrifter, berättade Magnus Gröntoft, projektledare för nationella honungsprogrammet på Jordbruksverket.

Vad är bihälsa?

– Bin kan, precis som människor och andra djur, drabbas av olika problem, sjukdomar, virus och parasiter. En av huvudorsakerna till att man startade det europeiska programmet var att få bukt med kvalsterproblemet som spreds bland bin och innebar att många bisamhällen dog och att näringen tynade, sa han.

Hur kommer det sig att biodling, bihälsa och honung är intressanta frågor för Jordbruksverket?

– Förr såg man ju bin som, framför allt, honungsproducenter, och då var det en liten fråga. Nu har binas enorma betydelse för pollineringen alltmer uppmärksammats. Har vi inga bin som pollinerar får vi heller ingen frukt i våra fruktodlingar.