Mindre EU-bidrag till Sverige när Brexit genomförts

1:57 min

Sverige och flera andra rika EU-länder måste räkna med kraftigt minskat stöd till olika EU-projekt när britterna nu lämnar unionen, enligt Sveriges EU-ambassadör.

– Det är det enda sättet som vi kan hålla nere avgiften. Det innebär att finansieringen av många bra projekt i Sverige kan komma att försvinna om ett antal år. Det är en realitet. Det finns inget folkligt stöd i Sverige för att betala mer till EU och då blir bland annat konsekvensen   att vi får mindre pengar tillbaka. Vi har inte råd helt enkelt, säger Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson.

Storbritannien är idag den tredje största bidragsgivaren till EU med 18 miljarder euro årligen. Det motsvarar ungefär 180 miljarder svenska kronor.

När de pengarna försvinner måste EU antingen höja avgifterna för medlemsländerna eller minska på utgifterna. Den svenska linjen är alltså att avgifterna inte kan blir högre än idag.

Hela 40 procent av EU:s totala budget går till jordbrukspolitiken. Många av de stöden har fått hård kritik genom åren.

Men även svenska bönder får förstås pengar härifrån. Förra året gick till exempel 2,2 miljarder kronor till landsbygdsutveckling och
7,6 miljarder betalades ut till svenskt gårdsstöd.

I framtiden kan inte bönderna räkna med lika mycket stöd, säger Lars Danielsson.

– Det kommer att minska jämfört med idag, men det kommer inte att vara noll. Jag är övertygad om att svenska bönder även i fortsättningen kommer att få någon typ av stöd för att hålla igång ett livskraftigt jordbruk, säger EU-ambassadören.

Förra året betalade Sverige ungefär 40 miljarder svenska kronor till EU:s budget och fick tillbaka 14. När britterna har lämnat unionen kommer alltså utgiften fortfarande att vara ungefär lika stor, men vi kommer att få tillbaka mindre.

– Det finns liksom inga pengar som kan regna från himlen som kan kompensera de brittiska bidragen. Det får ske genom att vi anpassar våra utgifter till den något lägre inkomstnivån, säger EU-ambassadör Lars Danielsson.