Trump kan terrorstämpla muslimska brödraskapet

2:55 min

Trumpadministrationen överväger att terrorstämpla det muslimska brödraskapet, världens äldsta och sannolikt mest inflytelserika islamistgrupp.

Det muslimska brödraskapet vann valet i Egypten efter revolten 2011, men avsattes av General Sisi efter omfattande folkliga protester. I Egypten är brödraskapet terrorstämplat sedan tre år, men många bedömare varnar för starkt negativa konsekvenser om USA klassar brödraskapet som terrororganisation.

Flera av president Trumps medarbetare har pekat ut det muslimska brödraskapet som terrororganisation. Chefsstrategen Steve Bannon menar att brödraskapet är grundare av modern terrorism.

Utrikesminister Rex Tillerson gör ingen distinktion mellan brödraskapet och Al Qaeda och IS. Detta i skarp kontrast till Obama-administrationen som dels kritiserat Sisis Egypten efter att bördaskapet störtades, dels i en rapport konstaterat att det inte finns bevis för att brödraskapets ledare givit order om terrorattentat.

Men Egyptens president Sisi, som anses ha en god relation till president Trump, skulle välkomna att USA klassar brödraskapet som terrorgrupp.

Det muslimska brödraskapet bildades i Egypten 1928 och har senare tagit avstånd från våld och har sagt sig vilja genomföra en islamisering med demokratiska medel. Men efter att den demokratiskt valde brödraskapsmedlemmen Mursi störtades från makten 2013, har yngre radikaliserade medlemmar bildat grupper som både förespråkar och utövar våld.

För USA skulle terrorstämpling av det muslimska brödraskapet komplicera USA:s relation till flera länder där brödraskapets broderpartier sitter i parlamenten, och till NATO-medlemmen Turkiet, som är USA:s allierade i bekämpandet av IS. Men Erdogans eget parti har islamistiska rötter och Turkiet har blivit en tillflyktsort för det jagade egyptiska brödraskapet.

Kritiker, som ser en terrorstämpling av brödraskapet som en del av en häxjakt på muslimer, anklagar Trumpadministrationen för att leta efter lagliga sätt att förbjuda muslimska välgörenhetsorganisationer och moskéer i USA, genom att föra i bevis att de har kopplingar till brödraskapet.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch befarar att en terrorstämpling av brödraskapet allvarligt skulle påverka amerikanska muslimers möjlighet att delta i den demokratiska processen.

Ivern att terrorstämpla brödraskapet har dock dämpats något den senaste veckan. Denna nya försiktighet från Vita husets sida, kan vara ett resultat av det kaos de nya inresereglerna ledde till och invändningar som erfarna diplomater och säkerhetsrådgivare framfört.