DEBATT

"Radio fortfarande viktigast!"

Idag måndag 13 februari firas Unescos Världsradiodag runt om i världen för att uppmärksamma radions betydelse som det mest effektiva och genomslagskraftiga massmediet. Men också för att understryka behovet av – och rätten till grundläggande och oberoende samhällsinformation.
   Mats Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet, slår ett slag för radion apropå World Radio Day.

Att radio fortfarande har en avgörande roll som informationsspridare i många delar av världen, och att den kan bidra till att främja grundläggande mänskliga rättigheter  kan lätt glömmas bort i Sverige år 2017. Internet och sociala medier tar över på bred front som källor till information.

Men om vi lyfter blicken kan vi se att radion internationellt sett fortfarande är den främsta källan till information för en stor del av världens befolkning.
   Radio är ett effektivt och billigt medium och därför speciellt bra för att nå utsatta människor: de som lever isolerat på landsbygden, analfabeter eller människor med funktionsnedsättning. Inte minst för kvinnor i de länder där de i hög utsträckning ansvarar för jordbruksarbetet är radion en viktig länk till omvärlden.  

Radion är oslagbar för informationsspridning vid katastrofer och andra kriser. Unesco använde till exempel radion för att snabbt nå ut med livsviktig information i Västafrika under Ebolaepidemin. Lika mycket är radion viktig för att vardagen ska fungera på många platser, då den snabbt kan sprida samhällssinformation om läget på vägar, tillgång till vatten och kommunala beslut etc.

Även hos oss på hemmaplan fyller radion en viktig funktion. När vi själva i allt högre grad bestämmer över vad, när och hur vi konsumerar media finns en risk att vi söker oss till information som bekräftar vår världsbild. Det kan leda till ökad polarisering och ett splittrat samhälle. Falska nyheter sprids i hög takt samtidigt som kraven ökar på den enskildes förmåga till källkritik. Här kan en stark och oberoende radio fungera som en viktig motpol, genom att generera kvalitativ journalistik och som granskare av makthavare och beslutsfattare.

Trots att radion är ett av de mest effektiva och billiga medierna saknar fortfarande upp till en miljard människor i världen tillgång till radio. Därför är det inte bara viktigt att radion förblir relevant för dem som redan lyssnar, utan att tillgången till radio ökar.

Sveriges Radio uppmärksammar World Radio Day måndag 13 februari med ett direktsänt seminarium på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm: Ordväxla med omsorg – hur kan samtalen på nätet räddas?
Välkommen lyssna på plats eller att följa samtalet här eller se det direktsänt i SVT Forum.

Läs också