Steinmeier vald till förbundspresident

2:18 min

Som väntat blev den förre utrikesministern, Frank-Walter Steinmeier på söndagen vald till Tysklands förbundspresident av den särskilda församling som är ålagd uppdraget.

Diplomatveteranen vann klart förbundsförsamlingens omröstning i Berlin, uppger TT.

Utgången ansågs säker eftersom en överväldigande majoritet, både kristdemokrater och socialdemokrater, står bakom Frank-Walter Steinmeier. Men proceduren drog ut på tiden, när de 1 260 ledamöterna i förbundsförsamlingen, vars enda uppgift är att utse landets president, avgav sin röst en efter en.

Juristen och socialdemokraten Steinmeier inledde sin politiska karriär i Niedersachsen under den tidigare förbundskanslern Gerhard Schröder. De följdes åt till Bonn och Berlin där Steinmeier under två perioder varit chef för utrikesdepartementet. Som utrikesminister har han hört till landets mest populära politiker. Han är känd för att söka samförstånd och bygga broar men också för tillfällen då ärlighet gått före diplomati, som när han kallade Donald Trump för hatpredikant.

Utomlands har Steinmeier medverkat till att Tyskland spelar en betydligt mer aktiv roll. Kärnenergiavtalet med Iran, Tysklands engagemang i Krim-krisen och Minskprocessen om kriget i Ukraina är några exempel. I sitt avskedstal inför förbundsdagen välkomnade han att tyska soldater finns i fler krishärdar än tidigare men också att varje beslut om militära insatser, mot bakgrund av Tysklands historia, fortfarande fattas efter grundlig prövning.

– Vi vore inte ett bättre land om vi lättvindigt skickade soldater, poliser eller hjälparbetare till världens konfliktområden. Därför är debatterna här så viktiga, manade Steinmeier ledamöterna i förbundsdagen inför att han själv förberedde sig för nästa uppdrag i slottet Bellevue.

Tysklands plats i en ny världsordning, liksom en politiskt mer polariserad vardag i Tyskland, kommer också att prägla hans uppdrag som landets statsöverhuvud. Utöver representativa funktioner har presidenten stor frihet och förväntas agera som ett nationens samvete och sammanhållande kraft.

Det blir en utmaning för Frank-Walter Steinmeier att efterträda Joachim Gauck, som nu avgår av åldersskäl och som har varit djupt uppskattad för sin talekonst och modet att inte väja för omstridda teman.