Bly hittades i tre av fyra elektriska leksaker

1:41 min

Många elektriska barnleksaker innehåller bly. Det visar Kemikalieinspektionens kontroll som presenteras idag.

– De elektriska leksakerna har verkligen travat iväg uppåt och har många fel, säger Karin Rumar, som är inspektör på Kemikalieinspektionen.

I Kemikalieinspektionens senaste kontroll ingick 60 leksaker från 20 olika leverantörer. Elva av de testade leksakerna visade sig innehålla skadliga kemiska ämnen i förbjudna halter. Framför allt är det bly som hittats inuti de elektriska leksakerna i lödningar. Nio av tolv innehöll bly, som kan orsaka bland annat skador på nervsystemet.

Eftersom endast tolv elektriska leksaker ingick i kontrollen så säger Karin Rumar att det är anmärkningsvärt att det fanns bly i så många som tre av fyra. Men hon tillägger att varorna inte är slumpmässigt utvalda utan plockats ut i en riktad kontroll och därför inte speglar marknaden i stort.

Att blyet fanns inuti leksakerna betyder att barnen inte kommer i kontakt med blyet vid normal användning. Utan det miljöfarliga ämnet utgör främst en risk vid tillverkning eller när sakerna så småningom ska kastas.

I den här kontrollen har kemikalieinspektionen förutom de elektriska leksakerna speciellt valt att undersöka leksaker som är billiga att tillverka och köpa in, bland annat de som ingår i barnmål på snabbmatsrestauranger.

Misstanken var att leksaker som är billiga att tillverka skulle innehålla otillåtna kemikalier i högre grad än produkter av högre kvalitet, men det visade sig inte stämma. Och Kemikalieinspektionen anar en ny trend när det gäller det misstänkt hormonstörande ämnet ftalater, berättar Karin Rumar.

– Leksaker som säljs i automater och snabbmatskedjor såg ovanligt bra ut. Ett ämne som heter ftalater och som är mjukgörare i plaster har börjat försvinna lite. Det kanske är för att Kina numera har en standard som ser likadan ut som våra bestämmelser, det är roligt. Däremot verkar det bli värre med de elektriska leksakerna och det ska vi bevaka lite extra.

En annan möjlig orsak till att få brister hittades i de billiga leksakerna är enligt Karin Rumar, att de främst har köpts in från stora europeiska leverantörer istället för att ha direktimporterats från Asien till Sverige.