Faluns historia ritas om – gruvan inte så gammal som vi trott

1:28 min

Falu Koppargruva kan ha startat 400 år senare än man tidigare trott, det visar nya resultat som forskare från flera olika universitet tagit fram.

Det är Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet som analyserat sjösediment och kommit fram till att man tidigare haft fel.

Analyserna visar att verksamheten vid koppagruvan startade 400 år senare än man trott, men att koppar å andra sidan brutits i Garpenberg redan under tidig Järnålder.