Miljögifterna har nått djuphaven

Miljöförstöringen och naturskövlingen har nått de sista orörda områdena på vår planet – djuphaven.

En ny studie visar förbluffande höga halter av miljögifter i smådjur på 10 000 meters djup i Stilla havet.

Det är känt sedan tidigare att vissa miljögifter har spritt sig ner i havsdjupen, men det har varit oklart hur pass stort problemet är.

Med hjälp av obemannade djuphavsfarkoster kunde forskarna ta upp olika smådjur, främst märlkräftor, som lever i det eviga mörkret därnere.

Efter att ha analyserat proverna fann de extremt höga halter av vissa långlivade organiska föroreningar i kräftornas vävnader, bland annat miljögiftet PCB.

I vävnaderna hittades också PBDE, en typ av förorening som används som flamskyddsmedel i isoleringsmaterial, elektronik, plastprodukter, textilier och gummikablar.

Tester har visat att PBDE kan ge upphov till sämre minne, ökad fosterdödlighet och försenad könsmognad hos försöksdjur.

Frågan är varifrån allt detta kommer. Ingen vet med säkerhet, men forskarna misstänker att merparten av föroreningarna har sitt ursprung i plastavfall som sönderdelats och fallit ner i djuphavet.

Det skulle med andra ord röra sig om mikroplaster som hamnat på havsbottnen och sedan konsumerats av kräftdjuren.