Unik studie kartlägger samiska dialekter

De samiska dialekterna på Kolahalvön i Ryssland är på utdöende. Därför ska de nu dokumenteras i en unik studie av Umeå universitet och Humboldt-universitet i Tyskland.

Sociolingvisten Elisabeth Scheller representerar Umeå universitet i studien, och hon tycker det är viktigt att göra det här innan det är för sent.

– Jag tycker det känns viktigt eftersom språket innebär ju en stor del av kulturen. Om de språken dör så dör ju en stor del av den östsamiska kulturen också och det tycker jag alltid är en förlust, säger Elisabeth Scheller på Umeå universitet.

Fyra samiska dialekter
Det finns fyra samiska dialekter i Ryssland, ”kildin” är den vanligaste och talas av ungefär 500 personer. Den minst vanliga dialekten är ”akkala” och studiegruppen hoppas att det finns en person kvar som talar den.

Projektet som ska pågå i tre år beräknas kosta ungefär tre miljoner svenska kronor. Med hjälp av ljud och bild ska vardagsspråket samlas in genom att spela in berättelser, sånger, jojk men även vardagliga situationer.

Forskarna vill få ihop material till en databas för språkforskning, men även för att kunna ge ut nytt läromaterial i skolorna för att på så sätt få den ryska samiskan att leva vidare.

Språkområden finns inte kvar
Studien ska också kartlägga var dialekterna talas i dag, eftersom de traditionella samiska språkområdena inte längre finns kvar. När Kolahalvön industrialiserades tvångsförflyttades många samiska grupper och de är i dag utspridda

När det gäller de två ovanligaste dialekterna i ryssland tror Elisabeth Scheller på Umeå universitet att det är för sent. De kommer att dö ut. Men kildin som talas av ungefär 500 personer tror hon har en liten chans att överleva.

– Det är viktigt att bevara dessa språk så länge som möjligt. Även om de kanske inte går att vitalisera tror jag det är mycket värt att ha dem kvar en längre tid.

Jessica Dhyr, i samarbete med Sameradion
jessica.dhyr@sr.se