Falska identiteter registreras som bilägare – kontrolleras inte

2:32 min

Polisen har hittat flera fall där bilar är registrerade på utländska personer som inte existerar. Det har varit möjligt genom att de uppger falska identiteter när de registrerar sig som bilägare hos Transportstyrelsen. Idag kontrollera ingen myndighet utländska medborgares identitet vid fordonsregistreringen.

Steg för steg: Så uppstår de påhittade bilägarna

Polisen har hittat flera fall där bilar är registrerade på utländska personer som inte existerar, säger Krister Berg polisinspektör vid polisens nationella operativa avdelning.

– Vi ser att det blir fler och fler utländska fiktiva medborgare som äger ett stort antal bilar och som sedan missbrukas av kringresande stöldligor och av oseriösa företag.

Vad är omfattningen?

– Vi har bara sett att det här ökar. Vi har börjat titta på den här företeelsen av falska identiteter som registrerat ett fordon som utländska medborgare. Då har de också i samband med bilregistreringen fått ett samordningsnummer i Sverige, säger Krister Berg vid polisens nationella operativa avdelning.

Polisen har nyligen blivit uppmärksammad på en brottslighet som sker i samband med att oseriösa utländska medborgare registrerar ett fordon hos Transportstyrelsen och som då också får ett samordningsnummer, ett så kallat provisoriskt personnummer.

Fordonen kontrolleras noggrant av Transportstyrelsen. Däremot sker det ingen kontroll av bilägarnas identitet.

Transportstyrelsen godkänner en bilägares identitet från en fotostatkopia på ett pass som bilägaren skickar in till myndigheten och förlitar sig sedan på att Skatteverket gör en noggrannare ID-kontroll av bilägaren.

Myndigheten överlåter ansvaret till Skatteverket, säger Kjell-Åke Sjödin vid Transportstyrelsen.

– Det finns inget sådant krav på att vi ska göra en sådan kontroll och regelverket för samordningsnummer är Skatteverkets.

Hur vet Transportstyrelsen att de uppgifter som lämnats in av bilägaren är korrekta och äkta?

– Vi vet bara det som finns i de handlingar och dokument som den enskilda har skickat in till Transportstyrelsen, säger Kjell-Åke Sjödin vid vägtrafikregistret på Transportstyrelsen.

Skatteverket är den myndighet som lämnar ut ett samordningsnummer när Transportstyrelsen begär att få ett till en bilägare.

Skatteverket utgår ifrån att Transportstyrelsen gör en identitetskontroll av bilägaren, säger Agneta Carlquist på Skatteverket. 

– Det är Transportstyrelsen som ska göra den kontrollen, ja. Vi på Skatteverket är bara en tilldelande myndighet av själva samordningsnumret. Det är de andra myndigheterna som ska säkerställa att de har med en viss person att göra, säger Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare vid Skatteverkets huvudkontor.

Polisen som inlett efterforskningar på bilägare med samordningsnummer har hittills kunnat kartlägga att det finns omkring ett femtiotal upprättade identiteter som är falska.

Personuppgifterna, som skickats in på en fotostatkopia, har upprättats på förfalskade personuppgifter eller så är det personuppgifter till en person i utlandet som är helt ovetande om att den personens identitet står som bilägare till ett stort antal bilar i Sverige.

Nyttan för de kriminella att få bilar registrerade i Sverige med en falsk identitet är att bilarna aldrig kan knytas till någon person i samband med att de används i den organiserade brottsligheten.

Det bekräftar polisinspektör Krister Berg som ser det i samband med att de påträffar fordonen i samband med stölder och transporter av stöldgods.

– De kringresande stöldnätverken använder fordon för att resa runt i Sverige för att göra lägenhetsinbrott, göra butikstölder och liknande. Men utförarna kommer aldrig att berätta för polisen vem som har gett dem uppdraget.

– Vi på polisen kommer aldrig att få veta vem som egentligen är gruppchefen och delar ut dessa fordon som ägs av falska identiteter. För flera bilägare som är registrerade av en utländsk medborgare och som fått ett samordningsnummer är fiktiv person, och  existerar inte, säger Krister Berg vid polisens nationella operativa avdelning.