Jarmo Lainio ska utreda förbättrad undervisning i minoritetsspråk

Det blir Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet och minoritetsspråksexpert, som blir regeringens utredare för förbättrade möjligheter att studera de nationella minoritetsspråken i Sverige.

Det var utbildningsminister Gustav Fridolin som i dag (14.2) förordnade Jarmo Lainio som särskild utredare.

Precis innan jul presenterade regeringen utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

Då sa Gustav Fridolin så här om utredningen syfte.   

– Vi vill att barn som tillhör de nationella minoriteterna ska få sin rätt tillgodosedd, lära sig sitt språk och att återväcka ett språk. 

Utredarens uppgift blir bland annat att föreslå åtgärder för att öka tillgången till undervisning i de nationella minoritetsspråken och till tvåspråkig undervisning, om det anses behövas.

Expert för Europarådet 

Jarmo Lainio är idag professor i finska vid Stockholms universitet.

Han har jobbat med två- och flerspråkighetsfrågor allt sedan han avla sin doktorsexamen vid Uppsala universitet 1989 med avhandlingen Spoken Finnish in Urban Sweden.

Han är också Sveriges representant och vice ordförande i Europarådet expertkommitté för minoritetsspråksstadgan (Europeisk stadga för minoritets- eller landsdelsspråk)  - ett organ som övervakar hur bland annat Sverige lever upp till sina åtaganden i det internationella avtalet om minoritetsspråken.  

Kritiserade bristen på undervisning

Europarådet har också kritiserat Sverige vid upprepade tillfällen för bristerna i undervisningen av minoritetsspråken och den tvåspråkiga undervisningen.

Sisuradios undersökning i början av 2016 visade att de flesta elever i grundskolan som läser något av de nationella minoritetsspråken som modersmål får endast en timmes undervisning eller mindre i veckan.

Då var Jarmo Lainio den som dömde ut mängden som alldeles för liten.

– Tre till fyra timmar är väl någon slags minimum som man kan acceptera som godkänt. Sverige ligger alltså på den absoluta bottennivån i Europa, sa han till Sisuradio då.

Nu blir det alltså Jarmo Lainio själv som ska föreslå åtgärder för att råda bot på bristerna. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 augusti 2017.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.