Här byggs forsen som ska rädda vandrande fiskar

1:44 min

Få vattenkraftverk har säkra passager för vandrande fisk. För att få bättre kunskap om hur fiskar agerar vid ett vattenkraftverk inleds nu bygget av en annorlunda forskningsanläggning i Älvkarleby vid Dalälven.

Av Sveriges runt 2000 vattenkraftverk har bara cirka 200 någon form av passage för vandrande fisk. I många fall är det dessutom oklart hur väl dessa fisktrappor faktiskt fungerar.

– Man har mest byggt och hoppats att de ska fungera bra. Men nu tar vi ett stort steg för att faktiskt utreda förutsättningarna för hur en fisktrappa ska utformas för att fungera bra under många olika förutsättningar, säger projektledare Mats Billstein.

Ett vattenkraftverk har stor påverkan på den biologiska mångfalden. Det fungerar ofta som ett hinder för fisk som lax och ål att ta sig igenom för att nå sina lekplatser eller uppväxtområden. Samtidigt har de intagsgaller som ska skydda djur från att skadas eller dö i turbinerna ofta inte utvärderats.

Eftersom olika fiskarter beter sig väldigt olika är det också svårt att göra åtgärder som passar för alla. I dagarna har bygget av en ny forskningsanläggning inletts vid Älvkarleby vattenkraftverk utanför Gävle, och i april räknar man med att den här 25 meter långa fiskrännan kommer att stå klar.

– Kungsrännan kommer vi att använda tillsammans med universitet och högskolor i Sverige. Det kommer bli en samlingsplats för att analysera, studera och förstå hur fisken beter sig i naturligt vatten. Och det som gör den här Kungsrännan unik är att vi kan få väldigt mycket vatten till en ganska hög vattenhastighet.

I Kungsrännan kommer runt 16 kubikmeter vatten per sekund att pumpas runt, i en hastighet av två meter per sekund.

– Det innebär att strömningsförhållandena i rännan kommer att motsvara hur det ser ut i verkligheten. Och vi kommer att kunna använda fullvuxen fisk för att ta reda på hur flyktvägar och intagsgaller ska se ut, säger Mats Billstein.