Pensionsmyndigheten stoppar köp i PPM-bolag

1:08 min

Pensionsmyndigheten har stoppat alla köp i premiepensionsförvaltaren Allras fonder.

Tio dagar har fondbolaget Allra fått på sig att svara på Pensionsmyndighetens frågor, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg. 

– Vi har ställt ett antal frågor till fondbolaget Allra. Frågorna rör bland annat innehav av fonder. Vi har också noterat att det finns en ganska stor mängd klagomål från kunder som har varit i kontakt med Allra. Det gör att vi behöver utreda om de följer det samarbetsavtal som de har tecknat med Pensionsmyndigheten. 

Vilken typ av klagomål är det de har fått?

– Deras säljare har varit aggressiv och påstridig. Säljarna har också uttryckt sig på ett sätt så att kunden har fått intryck av att det finns ett samarbete mellan Fondbolaget Allra och Pensionsmyndigheten som inte finns.

Vilka andra frågor har ni ställt?

– Vi vill veta mer om en del placeringar som Allra har gjort.

Vad mer finns det för oklarheter om?

– Jag vill inte kommentera det närmare. Nu är det viktigt att Premiepensionsförvaltaren Allra ges chansen att lämna noggranna svar så att vi kan ta del av dem och sedan därefter kan ta ställning till hur vi går vidare i det här ärendet, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg.  

130 000 svenskar har placerat sina pensionspengar i de fyra fonder som bolaget förvaltar.

Vad innebär köpstoppet?

– Köpstoppet innebär att fonderna inte kan väljas av nya sparare. Det kommer att gälla under den tid som vår utredning pågår.

Samtliga fyra fonder i Allras fondbolag köpstoppas nu i väntan på att Pensionsmyndighetens utredning blir klar.

Om det visar sig att fondbolaget inte följer samarbetsavtalet kan detta få till följd att bolagets fonder avregistreras från fondtorget, uppger Pensionsmyndigheten.

– Köpstoppet innebär alltså inget hinder för de som har ett fondsparande i Allra, om de av någon orsak vill byta till andra fonder. Så de 130 000 fondspararna som placerat sina fonder i Allra sitter inte fast utan kan byta fonder, förtydligar Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg.