Falska identiteter äger hundratals bilar i Sverige

5:12 min

I dag kan bilar registreras under falska identiteter för att ingen myndighet, varken Transportstyrelsen eller Skatteverket, tar ett ansvar för identitetskontrollen när en utländsk bilägare registrerar ett fordon i Sverige. Systemet utnyttjas av kriminella. Hör Maria Repitsch reportage.

Transportstyrelsen måste börja kontrollera utländska bilägares identitet innan fordonen registreras i Sverige och innan bilägarna får ett svenskt samordningsnummer, ett så kallat provisoriskt personnummer av Transportstyrelsen. Den efterlysningen kommer från polisen, Krister Berg, polisinspektör vid polisens nationella operativa avdelning.

En ökad organiserade kriminell verksamhet använder sig av svenskregistrerade fordon med påhittade identiteter i samband med stölder, inbrott och hantering av stöldgods, uppger en av poliserna Ekot har talat med.

Polisen har kommit en ny brottslighet på spåren. 

En regniga höstdag förra hösten, 2016, stod det en vit skåpbil i ett bostadsområde i Stockholmsförorten Sollentuna. Den stod där på en parkering mellan några flerfamiljshus byggda på 70-talet.

När polisen börjar intressera sig för skåpbilen så sökte man en anmäld stulen båtmotor, med en GPS. I bilen fann polisen den stulna båtmotorn och ytterligare en båtmotor som också den var anmäld stulen.

Skåpbilen var registrerad hos Transportstyrelsen sedan ett drygt år. Ägaren vara en litauisk man i tjugoårsåldern. Ägaren var registrerad som ägare hos Transportstyrelsen och fick när han registrerade bilen ett svensk samordningsnummer, ett så kallat provisoriskt personnummer.

Ett samordningsnummer ges till utländska bilägare för att underlätta kontakten mellan svenska myndigheter och bilägare. Ett nummer som också underlättar för bilägaren i sina kontakter med banker och arbetsgivare exempelvis.

I samband med att den vita skåpbilen registrerades hos Transportstyrelen kontrollerades att bilen inte var stulen eller efterlyst. Och allt visade sig vara ok med bilen. Men däremot gjordes inga kontroller av bilägarens identitet. Orsaken till det är att Transportstyrelsen uppger att det inte är deras uppgift att göra den kontrollen, säger Kjell-Åke Sjödin, vid vägtrafikregistret på Transportsstyrelsen till Ekot.

– Vi kontrollera ju det som är Transportstyrelsens ansvar, och de frågor som vi kan kontrollera. Men tilldelnings av samordningsnummer det sker av Skatteverket.

Så du menar att kontrollen ska ligga på Skatteverket?

– Ja den ligger ju där. Eftersom det är de som tilldelar det.

Så ni har inget ansvar i att kontrollera att uppgifter är korrekta?

– Ja men som jag sa tidigare så sker ju tilldelningen av samordningsnummer av Skatteverket. Det innebär att vi kontrollerar de uppgifter som vi kan och ska kontrollera. Och sedan så sker ju tilldelningen av samordningsnummer av Skatteverket.

Men enligt Skatteverket så är det Transportstyrelsen, som ska göra den grundläggande identitetskontrollen, försäkrar Skatteverkets verksamhetsutvecklare Agneta Carlquist.

– Det är de som ska göra den, ja. Vi på Skatteverket är bara en tilldelande myndighet av själva samordningsnumret. Det är de andra myndigheterna som ska säkerställa att de har med en viss person att göra.

Men ingen myndighet ställer sig frågan om någon myndighet verkligen kontrollerar nyregistrerade utländska bilägares identitet.

Med undantag av polisen som börjat göra de kontrollerna.

För om vi återgår till den vita skåpbilen med de stulna båtmotorerna. Då hade bilägaren till skåpbilen likt alla andra utländska bilägare fått legitimerat sig hos Transportstyrelsen genom att skicka in en fotostatkopia på ett pass.

Det här en av detaljerna i hanteringen av registreringen av utländska bilägare som borde förbättras säger man från polisens nationella operativa avdelning, polisinspektör Krister Berg.

– Problemet som vi ser är att det är väldigt svårt att kontrollera äktheten på en fotostatkopia på ett utländskt pass eller id-kort.

Men den stockholmspolis som hittade den vita skåpbilen förra hösten i Sollentuna med de två stulna båtmotorerna, han ville veta mer om den litauiska bilägaren, som hade ett samordningsnummer. Han skickade därför en fråga till sina poliskollegor i Litauen. Han ville veta om bilägaren var känd i Litauen.

Polismannen fick ett svar från Litauen edan nästa dag. Svaret var att det inte fanns någon person med det namnet och det födelsedatumet.

Det var underligt, tyckte stockholmspolisen. Han skickade därför en ny förfrågan till Litauen. Den här gången skickade han med fotostatkopian på passet som bilägaren hade lämnat in till Transportstyrelsen.

Den här gången kommer det ett snabbt svar från den litauiska polisen.

Jo, det passet var känt, svarade den litauiska polisen. Passet var anmält stulet. Men namnet och personuppgifterna på fotostatkopian överensstämde inte med passets original. Ägaren till passet hade ett annat namn och en annan födelsetid.

Passet var alltså förfalskat och den person som registrerat sig i Sverige och fått ett samordningsnummer finns inte. Idag, ett år efter att mannen blev registrerad hos Transportstyrelsen äger identitet ett tjugotal bilar. Bilägaren har skulder hos Kronofogden för obetalda felparkeringar, trängselavgifter och obeskattade fordon på tusentals kronor.

Han är en av ett femtiotal uppdiktade identiteter eller stulna identiteter som polisens nationella operativa avdelning känner till idag, säger polisinspektör Krister Berg.

– De kringresande stöldnätverken använder fordon för att resa runt i Sverige och göra inbrott. De gör också butiksstölder och liknande. Men vi kommer aldrig att veta vem som egentligen är deras gruppchef som delar ut fordon till utförarna som gör ingreppen. Det beror på att bilägarna är fiktiva och inte existerar.

En bil med en påhittad bilägare och en mobiltelefon, det är de arbetsverktyg som utförarna, ofta hitlockade från utlandet, för att utföra brott i den organiserade brottsligheten.

Men Skatteverket och Transportstyrelsen skulle kunna ändra sina kontrollrutiner genom att kontakta exempelvis utländska myndigheter, säger polisinspektör Krister Berg, som också har fler förslag på kontroller.

– Bilägaren skulle kunna behöva göra ett personligt besök för att visa upp sig och behöva visa upp äkta pass eller Id-kort. Sedan måste man göra en kontroll med hemlandet för att kontrollera att personuppgifterna stämmer. Men att bara skicka in en fotostatkopia på ett pass som det är idag, det är undermåligt, säger polisinspektör Krister Berg.