Kampanj startar mot handel med plundrade föremål

1:48 min

Idag öppnar Världskulturmuseerna med flera en hemsida som ska användas i kampen mot handel som hotar kulturarv i Syrien och Irak.

Det är en kampanj som Världskulturmuseerna till att börja med har fått 1,3 miljoner kr av regeringen för att genomföra.

Det pågår en intensiv plundring i de krigshärjade områdena, säger Eva Myrdal som är arkeolog och senior forskare på Världskulturmuseerna:

– Precis vad som händer kan vi ju inte följa så att säga till fots, varken vi eller kollegerna som finns i Syrien och Irak, men däremot har man ju med hjälp av satellitbilder och också nu drönare bland annat följt upp hur det ser ut på viktiga fornlämningsplatser som Dura-Europos och i Palmyra och andra sådana välkända och viktiga platser, säger Eva Myrdal.

Och hur ser det ut då?

– Ja, det man kan se är att illegala grävningar pågår hela tiden. Platserna är ju delvis utgrävda och dokumenterade men väldigt mycket återstår ju. Alltså där ligger i stilla ro kulturlagren kvar i marken tillsammans med föremål och daterbart material.

Det handlar inte minst om föremål som tillhört enklare människors liv under Antiken, eftersom de utgrävningar som har gjorts framför allt har handlat om det liv som eliten levde.

Det kan vara alltifrån keramik, större och mindre reliefer och mynt till örhängen, säger Eva Myrdal – allt som människor har ikring sig kan ju bli kvar på en plats där de har bott, och mycket av det är ju då omtyckt på den så kallade antikmarknaden.

Men grävs föremålen upp utan att bli dokumenterade är alltså möjligheten att kartlägga deras historiska sammanhang för alltid borta, fortsätter Myrdal.

Syftet med kampanjen är att strypa marknaden för plundrade föremål, med allmänhetens hjälp men också med expertisens så att den inte legitimerar och därmed ger ett värde åt odokumenterade föremål.

– Så länge det efterfrågas på marknaden pågår plundringen. Upphör efterfrågan kommer plundringen att dö ut, för man plundrar inte för att sätta i den egna bokhyllan utan just för att sälja, säger Myrdal.

Världskulturmuseerna samarbetar med Riksantikvarieämbetet, Svenska Unescorådet och den svenska avdelningen av Museernas internationella råd (ICOM).