Hoppingivande industrihampa

Nu undersöker Regeringen om det går att producera bioenergi i Sverige. Industrihampa kan vara framtiden för många spannmålsodlare och är godkänt för odling sedan tre år tillbaka. Industrihampan innehåller nästan inget av det narkotiska preparatet THC. Nästa år godkänns industrihampa som energigröda, och man kan då få EU-stöd för att odla den.