Krångliga brev från fogden gör det lättare för bedragare

2:07 min

Breven från Kronofogden kan vara svåra att förstå. Det gör det lättare för bolagen som Kronofogden misstänker kräver hundratals personer på helt uppdiktade skulder.

– Jag förlitar mig kanske lite på Kronofogden att de gör rätt, säger Lena Johansson, en av dem som fått betala till ett bolag hon säger att hon aldrig har lånat pengar av. 
 
Du får ju en del papper från Kronofogden. Förstår du alltid det som står där?

– Nej, egentligen inte. 

Lena Johansson fick ett kravbrev från ett bolag som hon säger att hon aldrig lånat pengar av. Hon försökte få kontakt med bolaget, men det gick inte. Eftersom hon sedan inte invände mot betalningsföreläggandet från Kronofogden, fastställdes skulden som nu är på drygt 26 000 kronor.

När Kronofogden skickar ut ett betalningsföreläggande har myndigheten inte kollat om den som kräver betalning har rätt till pengarna.

Tanken är att det är den som krävs på pengar som ska protestera om något är fel. 
  
– Hela systemet bygger på att den som påstås ha en skuld också ska vara aktiv i att förneka att skulden finns, säger Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde.  

Om man inte har någon invändning mot kravet eller överklagar inom en månad, är det mycket svårt att sedan bli av med skulden.

Det som står i betalningsföreläggandena från Kronofogden kan vara svårt att förstå. Det tycker Kronofogden själv. Texten är också svår att ändra eftersom datorerna som skickar ut breven är flera decennier gamla och svåra att programmera om. 

– Nej, man kan knappt göra det, för det är otroligt svårt. Det är inkodat, på ett sätt som det inte är i moderna it-stöd, säger Cecilia Hegethorn Mogensen. 
 
Det kommer att ta flera år innan Kronofogden har modernare it-system. Under tiden fortsätter myndigheten att skicka ut svårtydda betalningsförelägganden, som kan utnyttjas av bolag som lurar folk att de har skulder som de inte har.   

– Det är för jävligt att de ska ha pengar av de som redan har skulder och lurar folk så här. Det är skrämmande, säger Lena Johansson.  

Lena Johansson heter egentligen någonting annat.