Tele 2 sänkte vinsten

Telekomoperatören Tele 2 gjorde en vinst på 1 159 miljoner kronor efter skatt för årets första halvår. Det kan jämföras med vinsten efter skatt på 1 473 miljoner kronor för motsvarande period 2004.