Psykologen Angela Ahola: Stress gör oss mer fördomsfulla

3:37 min

Angela Ahola vet hur det känns att bli orättvist bedömd på grund av sitt utseende. Som ung var det något hon ständigt utsattes för. I dag är hon doktor i psykologi och föreläser ofta om det första intrycket.

Känner du till att det endast tar sju sekunder för en människa att fastställa sina första elva omdömen om en annan människa?

Angela Ahola är en av få svenska experter och föreläsare som riktat in sig på det första intryckets psykologi och mekanismer. 

Men varför är vi så snabba på att bedöma varandra då och vad är det som händer när vi möter en människa första gången?

Angela berättar att det absolut första vi vill veta är om den andra personen går att lita på.

– Finns inte pålitligheten eller tilliten så är det ganska motigt att bygga vidare på relationen, säger hon.

– Sedan vill vi veta om det är en godhjärtat och empatisk människa. De här två brukar man klumpa ihop till ett och samma egenskapskluster som man benämner som värme-egenskapsklustret.

Det andra vi vill ta reda på är en persons kompetens och dominans. Vi vill ta reda på hur kapabel en människa är att fullfölja sina intentioner.

Att vi är så snabba att bedöma ligger djupt nedärvt i människan, menar Angela Ahola.

– Vi är framevolverade till att fungera på det här sättet. Det har gynnat vår överlevnad rent historiskt.  

 Att vårt samhälle ser ut som det gör i dag, med så mycket fördomar, är inget som förvånar Angela.

Det finns saker som gör oss mer fördomsfulla, till exempel stress och tidspress. Det är faktorer som gör oss ännu snabbare och ännu mer krassa och fördömande i våra bedömningar av varandra.