Resistenta bakterier i magen på vart femte förskolebarn

1:41 min

En färsk studie från Uppsala universitet visar att förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos friska förskolebarn har ökat dramatiskt. På bara sex år har andelen friska barn som bär på resistens ökat från tre till 20 procent.

– Om de här resultaten är representativt för samhället i stort får vi omvärdera synen på Sverige som ett land med låg förekomst av antibiotikaresistens, säger Johan Kaarme, barnläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och den som genomfört studien.

Världshälsoorganisationen klassar antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot människans hälsa. Sverige har historiskt sett varit förskonat. Här har förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier varit förhållandevis låg.

Men nu pekar en avhandling vid Uppsala universitet på en helt annan bild. Var femte friskt barn i Uppsala bär på tarmbakterier som kan stå emot antibiotika.

– Det här den tredje högsta förekomsten av antibiotikaresistens vi sett i de internationella studier som finns på friska barn, säger Johan Kaarme. 

Studien omfattar över 300 barn från förskolor i Uppsala. Forskarna har samlat in blöjor och tagit avföringsprov. Provtagningen har skett både 2010 och 2016. Resultatet visar på en nästan sjufaldig ökning av ESBL-producerade bakterier, från knappt tre procent 2010 till dryga 20 procent sex år senare. Sverige ligger inte lågt i statistiken längre.

– Att det hade ökat hade vi förväntat oss. Men inte till den här nivån. Det här var både överraskande och oroväckande, säger han. 

Som förälder blir man ju lite orolig när man hör de här siffrorna. Är det här farligt? 

– Så länge bakterierna stannar i tarmen och inte ger upphov till en infektion så är det inte farligt. Däremot är det viktigt för sjukvården att veta om att förekomsten troligen är betydligt högre än vi trott, så att vi kan vara mer på tårna när barn med infektioner kommer in, säger Johan Kaarme. 

Källa: Johan Kaarme, 2017. A world inside - Gastrointestinal microbiota in healthy Swedish children at day care centers and aspects on antibiotic resistance, enteric pathogens and
transmission. Avhandling Uppsala universitet.