Spännande fynd i Hablingbo kyrka

1:48 min

I Hablingbo kyrka har man hittat grundmurarna från en stenkyrka från 1100-talet; och nu hoppas antikvarierna hitta ytterligare en kyrka som ska ha invigts år 1050.

I Hablingbo kyrka har man hittat grundmurarna från en tidigare stenkyrka från 1100-talet. Det var en mindre, romansk kyrka. Och kvar från den i dagens kyrka, är den så kallade lejonportalen. Portalen räknas som Nordens finaste romanska konstverk. Nu hoppas antikvarierna också hitta rester av en träkyrka i Hablingbo – en stavkyrka – som ska ha invigts år 1050.

Spåren i fasaden visar att den första stenkyrkan i Hablingbo, byggd på elvahundratalet, var hälften så hög som den kyrka som står där idag.

Såhär var det: att gutarna först byggde kyrkor i trä, sedan på elvahundratalet runtom utanför en kyrka av sten. 200 år senare slog hablingarna – och många med dem – på stort och byggde ännu en stenkyrka runtom utanför den gamla.

Men de sparade vissa detaljer från den första kyrkan, en portal som kallas lejonportalen som är Nordens finaste konstverk från den tiden. Och kanske slutar det inte heller här med fynd, det säger antikvarien Pär Malmros.