Sjukvården brottas med sparkrav

Hälso- och sjukvårdsnämnden vill spara pengar genom att dra in remisser för vissa operationer på fastlandet och införa hårdare regler för anhöriga att följa med patienter till fastlandet.
Restriktioner för handikapphjälpmedel som till exempel arbetsstolar och träningshjälpmedel är andra beslut som sjukvårdsstyrelsen har tagit i ett försök att nå besparingsmålet på 20 miljoner kronor innan årets slut. Trots en omfattande genomgång av vilka områden man kan spara in på, är det osäker på om målet kommer att nås.