Är det möjligt att skapa en skola utan mobbning?

20 min

Åtta procent av svenska skolelever är mobbade. Kan vi stoppa det, och använder vi rätt metoder?

– Lärare och rektor sa att vår skola är en EQ-skola och har ingen mobbning, minns Elin Abelsson som sitter i Friends ungdomsråd och som sjäv var utfryst och nätmobbad under högstadiet.

Den 28 januari 2011 höll Skolverket presskonferens om den största vetenskapliga undersökningen någonsin av program mot mobbning i den svenska skolan. Sju forskare hade ägnat flera år till att undersöka de åtta vanligaste programmen på 39 skolor med sammanlagt 10 000 elever. Myndigheten sa i sitt pressmeddelande att de inte kunde rekommendera något program. Att vissa metoder som användes till och med förvärrade mobbningen.

I media blev bilden att inga metoder fungerar, men det var fel säger säger en av de sju forskarna bakom Skolverkets rapport Björn Johansson vid Örebro Universitet. De flesta metoderna minskade mobbning, som att låta elever vara med i ett förebyggande arbete mot mobbning, att skolledningen gör uppföljningar av hur mobbningen ser ut just i deras skola, att personalen får utbildning om kränkande behandling och att man har antimobbningsteam.
Rastvakter var viktigt för tjejer, medan ordningsregler och disciplinära påföljder hjälpte killarna.

Några metoder fungerade inte och riskerade förvärra mobbning: medling, skolböcker om mobbning och föräldrakurser, kamratstödjare, särskilda lektioner en gång i veckan i livskunskap och värdegrund. Men undervisningsrådet Hugo Wester på Skolverket säger att myndigheten inte följt upp om skolorna slutat använda de här dåliga metoderna.

I Finland har 90 procent av skolorna inför ett antimobbningsprogram som kallas Kiva. Det lägger fokus på att alla passiva såskådare kan ingripa och stoppa mobbning, berättar Christina Salmivalli är professor i psykologi vid Åbo Universitet.

Mellanstadieeleverna Liv Barner-Rasmussen, Emma Johansson och Axel Berglund på Vindängens skola i esbo tycker att det fungerar bra och kan inte komma på någon som just nu är mobbad i deras skola. Rektorn Ulrika Willför-Nyman på Vindängens skola föredra ett färdigt strukturerat och evidensbaserat antimobbningsprogram framför vad hennes svenska kollegor förväntas göra genom att följa allmänna råd från Skolverket och själva skapa ett eget program.