Järnvägsolyckor ofta självmord

Varje år dödas cirka 80 personer i olyckor på och vid järnvägsspår.

Tre fjärdedelar av dess tar livet av sig genom att ställa sig i vägen för tåget.

– Det är en mardröm för lokförarna. De har ingen möjlighet att stoppa tåget i tid, säger Lena Eklund på Banverket. 

Men det är inte bara självmordskandidater som äventyrar säkerheten. Ett stort problem är aningslösa vuxna som av bekvämlighet genar över spårområden och ungdomar som roar sig med att leka chicken-race med tågen.

(TT)