Gröna hem lockar få hyresgäster

1:29 min

Bostadsbolaget Mimer ville med Gröna hem få hyresgäster att bli mer miljösmarta. Men hittills är det bara cirka 15 hushåll som hakat på.

Gröna hem startade för ett drygt år sedan som ett pilotprojekt för hyresgäster på Skallberget. Tanken var att konceptet skulle lanseras på bred front under förra våren. Men fortfarande finns det bara i ett område.

– Det har nog att göra med andra prioriteringar under det året. Att vi inte hann utveckla det vidare helt enkelt, säger Maria Eberhardsson, kommunikationschef på Mimer.

Konceptet Gröna hem går ut på att hyresgästerna bland annat förbinder sig att spara energi, källsortera och åka kollektivt när det är möjligt. I gengäld får de utbildning och ett gröna hem-paket med praktiska prylar som underlättar för ett mer klimatvänligt leverne.

Målet är fortfarande att alla Mimers hyresgäster på sikt ska kunna erbjudas konceptet.

– Men vi är inte riktigt framme än. Vi vill fortsätta utveckla själva tjänsten först, innan vi släpper det till alla. Och när det blir kan jag inte säga just nu, förklarar Maria Eberhardsson. 

Det handlar om att hitta nya incitament för de boende att vilja delta. Det kan vara utbildning, studiebesök, inspiration och uppmuntran. Bland annat ser man över möjligheten att låta hyresgäster få betala för sin faktiska vattenförbrukning.

– Ja, vi håller på och tittar lite på det, och har börjat med det också i några hus. Där betalar man helt enkelt sin egen vattenförbrukning, säger Maria Eberhardsson.

Responsen från de hyresgäster som hittills anslutit sig har varit positiv.

– Vi har gjort en enkät bland dem och de är nöjda, säger hon.