Inte löst hur Gotlandsfärjan ska tanka LNG

1:30 min

Det är ännu inte bestämt var Destination Gotlands nya färja ska tanka LNG någonstans, som Trafikverket vill att den ska använda.

I år ska Destination Gotlands nya färja levereras från varvet, ett fartyg som kan köras på det miljövänligare bränslet LNG, flytande naturgas. Enligt Trafikverket ska färjan köras på det miljövänligare bränslet, och inte traditionell marindiesel.

Men det är fortfarande oklart var fartyget ska tanka LNG någonstans. Frågan är om det räcker med att Destinationen sätter in en färja som kan köras på LNG – eller om fartyget de facto också måste köras på LNG? 

– Vi har ett avtal med Trafikverket där vi är skyldiga att sätta in ett fartyg som kan drivas på LNG, säger Destination Gotlands vd Christer Bruzelius. 

Men jag tycker inte att du ger klart besked – kommer fartyget att köras på LNG? 

– Vi som operatör kan inte bygga upp tankställen av LNG utan det är ju leverantörerna av LNG som måste tillhandahålla det här. Och vi räknar med att de kommer att ha en lösning klar när fartyget kommer. 

Är det inte ett krav från Trafikverket att det ska köras på den här miljövänligare gasen? 

– I avtalet, som jag sa, så är vi ju skyldiga att sätta in ett fartyg som kan drivas på LNG. Och vi räknar med att leverantörerna av LNG kommer att kunna tillhandahålla det här på ett bra sätt när faryget är här, säger Christer Bruzelius. 

Frågan är då hur statliga Trafikverket tolkar avtalet man skrivit med Destination Gotland? Räcker det med om den nya färjan kan köras på LNG eller måste fartyget de facto också köras på LNG? Lars Hellström handlägger frågor om Gotlandstrafiken på Trafikverket: 

– Man har ju tittat på hur man har uttryckt sig i sitt anbud, som är en del av det här avtalet, och då har man ju redovisat att det här fartyget ska drivas med LNG. Och med avtalet finns en deklaration av miljöutsläpp och det pekar på att det är ett bränsle motsvarande LNG som ska användas från det att fartyget tas i drift.