Schweiz nytt transitland för flyktingar

1:25 min

Efter flera stängda gränser och gränskontroller i Europa tar nu allt fler flyktingar och migranter som vill norrut vägen genom Schweiz.

Afrikanska flyktingar och migranter som kommer från Libyen till Italien och som vill norrut i Europa, tar numera vägen via Schweiz i stället för Österrike. I och med att EU-länderna har infört interna gränskontroller inom EU har nya vägar uppstått, hävdar Frontex i sin riskanalys för 2017.

Österrike satte för ett år sedan ett tak för hur många människor som fick passera landet söderifrån och det ledde till en dominoeffekt på hela Balkan. Land efter land stängde sin gräns.

Österrike skärpte också kontrollen till sin EU-granne Italien och talade ett slag om att stänga den viktiga transportleden via Brenner-passet.

De interna gränskontrollerna inom EU har lett till nya sätt och nya vägar att ta sig fram, menar Frontex och pekar ut Schweiz som ett transitland.

Gränskontrollerna pågår tills vidare mellan flera EU-länder: Österrike, Tyskland, Danmark och Sverige, men exakt hur många människor som bromsas i kontrollerna är inte offentlig information.

Flera europarlamentariker har begärt ut uppgifterna från EU och de menar att hur ska de annars kunna avgöra om kontrollerna är effektiva.

Hur många människor stoppas? Hur många kontroller genomförs? Och vilka ekonomiska konsekvenser har dem? är frågor som ställs för att kunna bedöma gränskontrollernas framgång.