BRANDEN I VARTOFTA

Gnistregnet föll över Elvagården

1:01 min

Branden i flerfamiljshuset i Vartofta spred sig inte vidare till andra byggnader, men gnistregnet riskerade att få fäste i det intilliggande äldreboendet Elvagården.

Eftersläckningsarbete och bevakning vid brandplatsen i Vartofta pågick ännu vid lunchtid på söndagen.

Undersköterskorna Suss Andersen och Marita Henriksson på Elvagården jobbar i dag i en stickande brandlukt från grannfastigheten, berättar de.

De har fått i uppgift att undersöka äldreboendet för att så snabbt som möjligt upptäcka om gnistor får fäste i byggnaden.