Säkerhetspolitiska konferensen avslutad

1:52 min

I dag avslutades den årliga säkerhetspolitiska konferensen i München som främst är ett forum för Nato-länderna. Det som främst dominerade mötet var Trumpadministrationens militära engagemang i Europa.

Den största frågan i år har varit om den nya Trumpadministrationen i Washington är beredd att fortsätta att engagera sig militärt i Europa som USA gjort sedan andra världskriget. Trumps uttalanden i frågan anses av många ha varit tvetydiga.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har medverkat i Münchenmötet alla dagar och han säger att han är lugnad av de besked han hört.

– Där har man betonat väldigt hårt att man står bakom Nato, man betonar enigheten i Nato, enigheten i Europa. Man markerar också att Krimannekteringen inte är acceptabel och att aggressionen mot Ukraina inte är acceptabel. Det här är naturligtvis ett stabiliserande budskap, säger han.

Men samtidigt är det många som undrar om det här är något som president Trump står för?

– Ja, jag har då tagit del av Mattis har sagt, vad Pence har sagt och man får väl utgå ifrån att de representerar den regering de ingår i.

De samarbetsavtal av olika slag som Sverige har ingått med USA på det militära området, gäller de i full kraft även nu när Donald Trump tagit makten som president?

– Ja, jag har haft möten med chefen för deras Europastyrkor och chefen för deras marin i Afrika och Europa och flyget i Europa och jag har ingen som helst signal om några förändringar så vi planerar precis som tidigare, säger försvarsministern.

Ett ständigt ledmotiv från de amerikanska företrädarna på Münchenmötet har varit att de europeiska Nato-länderna måste göra allvar av löftena att öka sina militärbudgetar och det snabbt.

Sverige har ett mycket nära samarbete med Nato men Peter Hultqvist (S) uppfattar det inte som att de amerikanska maningarna också är riktade mot Sverige.

– Jag får väl i så fall ta del av sådana uppgifter om de kommer, men jag har inte uppfattat några sådana diskussioner i förhållande till oss i nuläget.

– Vi måste fråga oss om vi är i en tid av ökande militär förmåga, och det är vi i Sverige i dag. Vi har brutit trenden och vi är inne i en ökning av militär förmåga. Vi ökar då med 17 miljarder kronor till 2020 och sedan får vi väl återkomma om det kommer att ske ytterligare tillägg till detta.