Studie: Barnfetman minskar i Sverige

1:25 min

Efter decennier av ökande barnfetma i Sverige går det nu åt motsatt håll.
Bland 8-åriga pojkar har andelen med övervikt och fetma minskat till de lägsta nivåerna sedan tidigt 1990-tal.

Det visar en studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

– Det är naturligtvis viktigt eftersom bland vuxna i världen ser vi mycket fetmarelaterad sjukdom och det är viktigt att det förbättras säger Jenny Kindblom, docent vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.

Barn som rör på sig och leker på skolgården är en viktig del i kampen mot fetma som är ett av västvärldens stora hälsoproblem.
Studien vid Sahlgrenska akademin baseras på uppgifter från skolhälsovården i Göteborg om längd och vikt på pojkar födda från 1946 och framåt.

Och resultaten visar att fetmaepidemin bland barn startade i slutet av 1960-talet och nådde sin toppnotering i början av 90-talet och började sedan sjunka successivt.

– Vi blev först ganska förvånade. Det var därför vi valde att ta in mer material och göra grupperna större för att vi skulle vara säkra på de här fynden säger Jenny Kindblom.

Totalt ingår tretton årskullar i studien födda i femårsintervaller från 1946. I de yngre årgångarna tittade forskarna på cirka 6500 pojkar per kull för att vara säkra på sin sak.

Och resultaten visar att i gruppen pojkar födda 2006 hade drygt 19 procent övervikt eller fetma det år de fyllde 8 år jämfört med nästan 23 procent bland pojkar födda 1991.

Det är en tydlig nedgång men forskarna har inte tittat på orsaken till minskningen. Och Jenny Kindblom poängterar att andelen barn med problem med övervikt fortfarande är hög.

– Det här betyder inte på något sätt att fetmaepidemin har nått sitt slut eller att det här inte är ett problem längre. För de som har drabbats av fetma är det fortsatt ett reellt problem men det är en positiv nyhet som inger hopp om att det går att förändra och att det inte är ett snälltåg som går rakt upp, det här med fetma hos barn, säger Jenny Kindblom, docent vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.