Människor dör av undernäring i Sydsudan

2:14 min

I Sydsudan har människor nu börjat dö av undernäring, varnar FN, som igår formellt deklarerade att det råder svält i delar av landet.

Patsy Nakell är kommunikationschef för Unicef i Johannesburg.

– Vi har så kallad lokaliserad svält bland annat i staten Unity. Och så har vi en varning för svält i andra delar av landet. Det uppskattas att 4,9 miljoner människor är matosäkra, det vill säga har väldigt begränsad tillgång till mat.

Att FN går ut med en formell deklaration om svält innebär att människor redan börjat dö av undernäring. FN varnar för att 100 000 människor nu svälter i delar av Sydsudan, särskilt i staten Unity, och att 4,9 miljoner människor är i akut behov av hjälp. Det betyder att mer än 40 procent av landets befolkning riskerar att dö av hunger de kommande månaderna. Hundratusentals av dem är barn.

– De här undernäringssiffrorna har ökar på flera håll i landet främst på grund av den ekonomiska kris som råder. Inflationshalten har ökat med 800 procent bara på några månader och det här påverkar ju förstås de fattiga. De fattiga i städerna också, inte bara på landsbygden. Det finns också en hemskt dålig skörd, vi har en utbredd torka över hela regionen.

Bakom svältkatastrofen ligger också fler år av inbördeskrig, som förstört och försvårat för bönderna i landet. Tiotusentals har dödats sedan striderna bröt ut i december 2013 och miljontals människor har drivits på flykt. Kriget har fått etniska förtecken och förs mellan regeringsarmén som domineras av dinka och rebellrörelser från den etniska gruppen nuer.

Nu vädjar flera FN-organ om förstärkt internationell hjälp. Men det krävs också att de stridande parterna i konflikten tillåter att den humanitära hjälpen kommer fram till de drabbade områdena.

– Det är en stor utmaning att nå dem på grund av konflikten. Och vi måste förstås ha någonting att nå områdena med, så vi behöver alla insatser vi kan få, säger Patsy Nakell på Unicef i Johannesburg.