Pressmeddelande 2017-02-22

Sveriges Radios tornedalsfinska redaktion Meänraatio förstärks

Sveriges Radios tornedalsfinska redaktion Meänraatio, som dagligen gör program på det nationella minoritetsspråket meänkieli, förstärks från årsskiftet 2017/18. Redaktionen får två nya tjänster, vilket är en femtioprocentig ökning jämfört med idag.

– Vi ser att intresset för meänkieli och den tornedalska kulturen växer, inte minst bland unga med anknytning till Tornedalen. Meänraatio har, med centrum i Pajala, rötterna rakt ned i Tornedalens mylla och arbetar i dialog med sina lyssnare i närområdet. Nu får redaktionen mer tid till att nå publiken som inte bor i närområdet och till att knyta band på andra sätt, t ex via sociala medier, säger Elle-Kari Höjeberg, utbudsansvarig för minoritetsspråken.

Elle-Kari Höjeberg motiverar ökningen med att redaktionen behöver bli större för att bättre fullgöra sitt uppdrag: att ge den tornedalsfinska publiken en bred bevakning av frågor som rör minoriteten på språket meänkieli på alla plattformar. Förstärkningen ska ge publiken ett fördjupat utbud av nyheter, aktualiteter, kultur och underhållning – vilket är något som efterfrågas av lyssnarna.

Förstärkningen sker först från årsskiftet 2017/18, då resurser har reserverats för denna satsning.

Om Meänraatio
Meänraatio sänder program på meänkieli måndag till fredag i P4 Norrbotten. Meänraatio hörs också i Sveriges Radios kanaler P2, P6 och P7. Programmen riktar sig till barn, unga och vuxna. Läs mer om Meänraatio här.

Meänkieli är ett av fem inhemska minoritetsspråk. Sveriges Radio har redaktioner och ett utbud också för de fyra övriga – samiska, finska, romani och jiddisch.

Pressbild
Meänraatio i Pajala
På bilden syns tre av redaktionens medlemmar: Rolf Digervall (högst upp), Eva Kvist, Bertil Isaksson. Foto: Sveriges Radio.

För mer information, vänligen kontakta:
Bertil Isaksson, 070-327 34 16, producent på Meänraatio i Pajala
Elle-Kari Höjeberg, 070-847074, ansvarig för Sveriges Radios utbud på minoritetsspråk