Amnesty: Mänskliga rättigheterna försvagas av politisk hatretorik

2:10 min

I Amnestys årsrapport för 2016 som släpps i dag varnar organisationen för det allt hårdare tonläget i den politiska debatten.

– När olika grupper i samhället ställs mot varandra riskerar man också att underminera de mänskliga rättigheterna, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare för Amnesty Sverige.

I den nya rapporten analyseras läget för de mänskliga rättigheterna i 159 länder runt om i världen.

Rapporten varnar för att vi- och dem-retoriken som allt fler politiker använder sig av, får allvarliga konsekvenser. Ett exempel på det är Filippinerna, menar Anna Lindenfors.

– De som använder eller handlar med droger ställs mot den övriga befolkningen. Den praktiska politiken där är att man har dödat över 7 000 personer utan rättegång.

Demoniseringen av olika grupper i samhället bidrar också till att försvaga internationella institutioner som ska fungera som ett skydd för mänskliga rättigheter, menar Amnesty.

– Bland annat ser vi krigsbrott som man inte reagerar mot, eller klarat av att reagera mot, på internationell nivå. Då tänker jag till exempel på Syrien, de kemiska attackerna som skett mot befolkningen i Darfur i Sudan, och bombningar av sjukhus i Jemen, säger Lindenfors.

Rapporten pekar också på hur möjligheterna för personer som vill söka asyl försämrats under 2016. Amnesty visar att 36 länder brutit mot folkrätten när de skickat tillbaka människor på flykt till länder där de riskerar att utsättas för tortyr eller andra kränkningar.